ข้าวหน้าเป็ดร่อน 2*50 =100฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดname2 1*60 =60฿
ข้าวหน้าเป็ดname4 1*80 =80฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 2*50 =100฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดname5 1*90 =90฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดname2 1*60 =60฿
ข้าวหน้าเป็ดname4 1*80 =80฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดname4 2*80 =160฿
ข้าวหน้าเป็ดname2 2*60 =120฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดname2 1*60 =60฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดname2 1*60 =60฿
ข้าวหน้าเป็ดname4 1*80 =80฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 2*50 =100฿
ข้าวหน้าเป็ดname7 1*200 =200฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 2*50 =100฿
ข้าวหน้าเป็ดname3 2*70 =140฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 2*50 =100฿
ข้าวหน้าเป็ดname3 2*70 =140฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดname3 2*70 =140฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 2*50 =100฿
ข้าวหน้าเป็ดname2 2*60 =120฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดname2 2*60 =120฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดname2 1*60 =60฿
ข้าวหน้าเป็ดname7 1*200 =200฿
ข้าวหน้าเป็ดname8 2*300 =600฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดname2 1*60 =60฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดname8 1*300 =300฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 2*50 =100฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดname2 1*60 =60฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดname3 2*70 =140฿
ข้าวหน้าเป็ดname6 2*100 =200฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 2*50 =100฿
ข้าวหน้าเป็ดname3 2*70 =140฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 2*50 =100฿
ข้าวหน้าเป็ดname3 2*70 =140฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 2*50 =100฿
ข้าวหน้าเป็ดname2 2*60 =120฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดname4 2*80 =160฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 2*50 =100฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 2*50 =100฿
ข้าวหน้าเป็ดname2 2*60 =120฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 2*50 =100฿
ข้าวหน้าเป็ดname3 2*70 =140฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดname3 2*70 =140฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 2*50 =100฿
ข้าวหน้าเป็ดname3 2*70 =140฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 2*50 =100฿
ข้าวหน้าเป็ดname3 2*70 =140฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 2*50 =100฿
ข้าวหน้าเป็ดname2 2*60 =120฿
ข้าวหน้าเป็ดname3 2*70 =140฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 2*50 =100฿
ข้าวหน้าเป็ดname3 2*70 =140฿
ข้าวหน้าเป็ดname2 2*60 =120฿
ข้าวหน้าเป็ดname4 2*80 =160฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 2*50 =100฿
ข้าวหน้าเป็ดname3 2*70 =140฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 2*50 =100฿
ข้าวหน้าเป็ดname2 2*60 =120฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 2*50 =100฿
ข้าวหน้าเป็ดname3 2*70 =140฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 2*50 =100฿
ข้าวหน้าเป็ดname3 2*70 =140฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดname2 2*60 =120฿
ข้าวหน้าเป็ดname3 2*70 =140฿
ข้าวหน้าเป็ดname4 2*80 =160฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 1*50 =50฿
ข้าวหน้าเป็ดname3 1*70 =70฿
ข้าวหน้าเป็ดname4 1*80 =80฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 2*50 =100฿
ข้าวหน้าเป็ดname3 2*70 =140฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 2*50 =100฿
ข้าวหน้าเป็ดname7 1*200 =200฿
ข้าวหน้าเป็ดname8 2*300 =600฿
ข้าวหน้าเป็ดร่อน 2*50 =100฿
ข้าวหน้าเป็ดname2 2*60 =120฿
ข้าวหน้าเป็ดname4 1*80 =80฿
ข้าวหน้าเป็ดname5 1*90 =90฿

Pagination

To create a basic pagination, add the .pagination class to an ul element. Then add the .page-item to each li element and a .page-link class to each link inside li: