แบบแจ้งซ่อม[จานตระแกรง คือ จานซีแบนด์ จานตาข่าย ] , [จานทึบ คือ จานเคยูแบนด์ เช่น จาน PSI OK, จานทรู หรือ จานขนาด 35ซม. - 75ซม. ทุกชนิด]
ตะแกรง-C ทึบ-KU
ชนิดจาน
-----[1]---- -----[2]---- -----[3]---- -----[4]---- [5จุดขึ้นไป]
จำนวนจุดรับชม
ไม่มีสัญญาน ภาพสะดุด ช่องไม่ครบ ไม่แน่ชัด
อาการเสีย
*** ค่าบริการนอกสถานที่ 500บาท ไม่รวมอะไหล่ ปรับหน้าจาน หรือ แก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆ ไม่คิดค่าบริการเพิ่ม
>