แบบแจ้งติดเก่า-ย้าย[จานตระแกรง คือ จานซีแบนด์ จานตาข่าย ] , [จานทึบ คือ จานเคยูแบนด์ เช่น จาน PSI OK, จานทรู หรือ จานขนาด 35ซม. - 75ซม. ทุกชนิด]
ตะแกรง-C ทึบ-KU
ชนิดจาน
-----[1]---- -----[2]---- -----[3]---- -----[4]----
จำนวนจุดรับชม
*** ค่าบริการติดจานเก่า 1จุด 800บาท, 2จุด 1200บาท, 3จุด 1600บาท, 4จุด2000บาท (พร้อมสายไม่เกิน20ม.ต่อจุด ซึ่งเพียงพอในการติดตั้งทั่วไป)


>