::ระบบค้นหาข้อมูลจาก DB มากกว่า 1 Column::

*ทดลองค้นคำว่า LAN, RAM, คอม, SSD